Een idee....

Door Welleweerd op dinsdag 13 januari 2015 03:06 - Reacties (20)
Categorie: -, Views: 3.639

Een eerste post zonder inleiding van de blogger, excuus hiervoor daarvoor ben ik er te vol van. Het gaat dan ook om het idee dat van iedereen kan zijn en niet van de schrijver exclusief is. Ik nodig je uit onderstaand stuk te lezen en in debat te gaan over een nieuwe toekomst.

Er is een revolutionair idee dat de laatste tijd steeds sterker wordt, een idee dat iedereen aanspreekt, een idee dat louter positieve ontwikkeling creëert, een idee dat altijd blijft ontwikkelen, een idee dat leert van de geschiedenis, een idee welke de nieuwe tijd inluidt en een idee dat bewust moet worden toegepast.

In een tijd van aanslagen, terreur, politieke onzekerheid, gevoel van onveiligheid, armoede, angst voor je naaste en de vreemde, werkeloosheid en ongelijkheid is het tijd om te veranderen.

Wat moet je geloven van de media? Welke belangen spelen er nu echt in de wereld en je omgeving? Met welke bedragen gooien instanties, bedrijven en overheden? Hoe los staan deze bedragen van de werkelijkheid? Schulden, maar aan wie dan? Wat kost die hele oorlog nu en wat wordt daar hier in het westen aan verdient en zijn we er niet afhankelijk van? Wat doen wij in het midden- Oosten en hebben we daar niet die terreur aan te danken?

Volledig geschokt om 12 doden in Parijs maar geen enkel kritisch geluid over de kleine 300 doden van de MH17 nu blijkt dat het laakbaar is vanuit de zittende macht? Of een drone attack in Jemen met dodentallen waar je bang van wordt? Laten we het maar helemaal niet over Centraal-Afrika hebben of de Gaza strook bewoner of een kamp gevangene in Noord-Korea. Waar hebben we het met elkaar over relatieveer en onderken ' onze' schuld van dit alles, je kunt helaas niet zeggen; niet onze schuld!

We vervuilen het milieu, maar kopen groene stroom. We maken een chaos van de planeet door het gebruik van grondstoffen terwijl er een afvalberg bestaat waaruit alles wat nu gedolven wordt kan worden hergebruikt. Het is van de pot gerukt dat we geen duurzame universele mensheid apparatuur ontwikkelen waarop iedereen zijn technologische en internet bezigingen op kan verrichten. Laten we in ieder geval er naar toe werken.

Dit idee is bedoelt voor de gehele wereld en is grenzeloos. Het overstijgt conflicten, angst, haat en daarbij behorende machten in de huidige tijd. Daarbij kan het overal en door iedereen toegepast worden. Dit idee is een visie en mindset die zo nieuw is maar daarnaast ook zo simpel. De tools om dit te doen zijn er momenteel al en moeten nog veel verder ontwikkeld en gecreëerd worden.

Dit idee moet groeien en heeft de kracht om bestaande systemen te veranderen, dit idee gaat uit van het verleden, de toekomst en het nu, dit idee moet en zal op de lange termijn worden geadopteerd door iedereen, dit idee brengt leven met zich mee, dit idee is niet te vangen in iets, dit idee zal mensen wakker schudden.

Dit idee wordt nu al bewust en onbewust uitgedragen in de wereld en binnen de technologie, wetenschap, religies, naties, organisaties, bedrijven, overheden en het individu. Dit idee is her en der al zichtbaar en verdient een collectieve uitdraging.

Iedereen is gelijk binnen dit idee; man/vrouw, jong/oud, ongeschoold/geschoold, werkzaam/werkeloos, autochtoon/allochtoon, ziek/gezond, aanzienvol/aanzien loos, religieus/niet religieus, schuldig/onschuldig, rijk/arm, dader/slachtoffer ect…

Dit idee overstijgt kapitalisten, fascisten, racisten, zionisten, egoïsten, narcisten, mediagiganten, grondstof bezitters, land eigenaren, sport magnaten, politici en andere vals sprekers. Het zal vermoedelijk een hoop weerstand geven van mensen die anders handelen dan wat ze belijden. Van mensen die eigenbelangen zwaarder wegen dan het belang van een ander en het collectief. Van mensen die dingen gedaan hebben die het daglicht niet kunnen verdragen, van mensen met angst en van mensen met haat. Maar het mooie is dat al deze mensen kunnen meedoen in dit idee. Iedereen kan zich aansluiten.

Een goed voorbeeld is de mogelijkheid om corruptie te stoppen. Als iedereen stopt met betalen stopt de corruptie direct. Het moet vanuit de doeners komen. Jij en wij zijn de doeners in deze wereld, op elk niveau de een wat meer als de ander maar iedereen is zondig.

Dit idee zit in iedereen, misschien nu nog onbewust maar het zit er. Dit idee betekend dat mensen gaan streven naar een positieve toekomst voor alles en iedereen.

Dit idee is CocoNut en CocoNut cares!

CocoNut is gebouwd op de pijlers van gelijkheid, respect, tolerantie, bewustzijn en ontwikkeling. Deze pijlers staan zeker niet vast en kunnen in de breedste zin van het woord door debat en eenwording worden ingevuld en aangevuld.

Dit idee gaat uit van het individu dat; respect kent en heeft, transparant is, kritisch denkt, eerlijk is, streeft naar vooruitgang voor zichzelf en voor anderen, mogelijkheden creëert en gebruikt om zichzelf en anderen te ontwikkelen, dat kan luisteren, dat doet wat het zegt, een visie uitdraagt, tolerant is, anderen lief heeft, zichzelf lief heeft en van het leven een succes wil maken. CocoNut betekend dat je er vanuit gaat dat het leven gegeven is om er iets van te maken voor jezelf en voor elkaar. Dat iedereen gelijk is met eigen mogelijkheden en competenties.

Door het bestaan van het internet en de wijsheid van het gemiddelde is er de mogelijkheid om uit deze tijd te stappen en een nieuwe era te beginnen. Voor dit handen en voeten heeft zijn we maanden, jaren, nee zelfs decennia verder. Laten we huidige systemen achter ons. Verenigen we door middel van een belang model waarbij je met een stemsysteem op micro, macro en meso niveau mee beslist in maatschappelijke beslissingen en afwegingen. Debat vindt plaats op internetfora waar iedereen zich kan verenigen en zijn of haar idee, hobby, project of kans op arbeid kan bewerkstelligen. Dit idee is zo simpel dat het direct moet worden ingevoerd, elk land, bedrijf, groep en individu kan aansluiten met een eigen domein, elk domein heeft groepen waar je multiple lid van kan zijn. Iedereen verenigd en gaat met respect voor elkaar en de omgeving op naar een leven waarin je zelfstandig, ondersteund, gewaardeerd en geliefd bent.

Klinkt goed he? Nou laten we het dan gewoon doen. Share en deel dit CocoNut Cares idee wordt lid van de groep en overleg met elkaar om de krachten te bundelen. Dit project gaat jaren duren, het zal in het begin stroef gaan. Maar als wij en jij er voor gaan dan wordt dit echt wat! Dit project kent geen ‘leider’

De recente ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld zijn het moment om als mens een tegen geluid te laten horen. We moeten dit met elkaar doen dus laten we beginnen!

Waarom CocoNut zijn Facebook als geboortedatum 5 november voert is vanwege het idee dat 5 november een dag wordt om naar uit te kijken.

Boeren, burgers, buitenlui verenigd u voor het nog moeilijker gemaakt wordt. Want iedereen is een Kokosnoot; harig en hard van buiten, maar zacht en vol vocht van binnen.

(Kleine volledig aanpasbare disclaimer)

Vereiste voor een frisse mindset zijn dat je de volgende zaken beseft en bewust daarna handelt;

-Iedereen is welkom bij dit feestje, echt IEDEREEN.
-Een eerlijke kijk op jezelf en het leven is vitaal te noemen.
-Uitdragen van de waarheid, zonder waarheid is men nergens.
-Handel naar je woorden en openbaar je intenties.
-Niet beschaamt voelen voor je mening, schaamte is in essentie een zinloze bezigheid.
-Openstaan voor anders denkenden helpt om zelf te verrijken en anderen te kunnen verrijken.
-Tolerant zijn, maar niet voor de duivel. Zoals T. Mann in de jaren 30 schreef.
-Respect voor jezelf en omgeving.
-Besef van het ontstaan van de mensheid, vanuit geschied kunde, bestaan van oude -boeken zoals de Bijbel, Thora enz.,
-Informatie winnen over en leren van de geschiedenis is cruciaal om jezelf op de plaats in het begrijp tijd te kunnen zetten.
-Streven naar vrede. (kom op zeg, waarom niet)
-Kunnen vergeven helpt om haat te verzachten.
-Spijt betuigen is belangrijk voor een blik naar voren.
-Oprecht zijn is een must.
-Klaar staan voor anderen is van belang om ook te kunnen ontvangen van anderen.
-Participeren in activiteiten is cruciaal.
-volledige gelijkheid op elk niveau , onderscheiden doe je met een competentie portfolio.
-Een zekere mate van kritisch denk niveau is een vereiste om ontwikkeling te creëren.
-Onderwijs is de sleutel voor ontwikkeling en mogelijkheden.
-Oorlog is een dure en kansloze hobby van een handje vol narcisten.
-individu staat centraal ten bate van de maatschappij zie het het Neder Rijn model voor een frisse visie.
-Open geest voor veranderingen van huidige maatschappelijke structuren, belemmeringen als ‘hun zullen ons tegenhouden’ bestaan niet, kijk de film V for Vendetta voor een leuke visie op dit onderwerp.
-Zet je energie in om je eigen leven en die van een ander draagbaar en leuk te maken.

-Als schrijver van dit idee ben ik in principe eigenaar, echter bestaat er een common license waarbij ik deze graag wil toepassen. (JeBe)

Wij Tweakers moeten toch een soort platform kunnen maken welke volledig open source is en streeft naar gelijkheid, met een plek om te werken, een plek om te communiceren, een plek om te schreeuwen, een plek om te lachen en een plek om te janken? Laten we het de wereld noemen. Ik daag ons uit!